Voor wie nog geen kennis gemaakt heeft met neurofeedback, is dit een goed moment om er meer over te leren. Deze therapie bestaat al langer, echter de laatste jaren komt er vanuit allerlei hoeken steeds meer belangstelling voor. Neurofeedback therapie is een vorm van therapie met deze baanbrekende en interessante techniek. In deze digitale tijd van nulletjes en eentjes, van elektrische apparaten en entertainment is het logisch dat we voor therapie ook verder kijken dan de traditionele vormen. Dit artikel gaat dieper in op wat het is en wat mensen aan de therapie hebben. Misschien is het ook wel iets voor jou.

Neurofeedback, een korte introductie

Om je te leren wat neurofeedback is, volgt een korte introductie. Dit is zoveel mogelijk in begrijpelijke taal. Wanneer vaktermen gebruikt worden, staat de uitleg erbij. Neurofeedback omvat het meten van hersengolven door middel van elektroden op de hoofdhuid. Het is dus een uitwendige behandeling. De hersengolven die gemeten worden, worden afgebeeld. Een voorbeeld hiervan is elektro-encefalografie, beter bekend onder de afkorting EEG. Dit levert van die krabbel lijnen op die dus verband houden met wat jij op dat moment denkt en wat er in jouw hoofd omgaat. Deze techniek is op zichzelf al zeer interessant, echter wat er vervolgens mee gedaan kan worden, is nog interessanter.

Therapie door middel van hersengolven

Wij mensen zijn echte denkers. Dit heeft ons tot de meeste bijzondere uitvindingen geleid, biedt ons de mogelijkheid om dingen te overdenken en emoties te kanaliseren. Onze hersenactiviteit kan ons ook in de weg zitten. Je merkt dit aan onrustig zijn, slaapproblemen, concentratieproblemen of zelfs ADHD. Veel symptomen, de merkbare klachten, zijn rechtstreeks afkomstig uit onze hersenen. We kunnen door middel van neurofeedback en neurotherapie deze hersengolven meten. Vervolgens kan men door middel van een computer de hersengolven interpreteren en vertalen naar een beeld of geluid. Het doel hiervan is om gewenst gedrag van de hersenen te belonen en slecht gedrag af te straffen. Misschien heb je al wel eens van de therapie gehoord. Er zijn tal van namen voor, zoals neurotherapie, neuro-biofeedback of EEG-biofeedback.

Operante conditionering

Om op een gesimplificeerde manier uit te leggen hoe het werkt, lees je meer over een behandeling. Wanneer je feedback van je eigen hersenen ontvangt, moet je even wennen aan het idee. Gelukkig is de therapie veel leuker en visueler dan je denkt. Stel je voor, je kijkt naar een scherm en een film gaat spelen, je ziet een vorm, kleur, foto of je hoort een geluidje. Ineens stopt de film of zie je het beeld niet meer. Iets wordt groter of juist kleiner. Wat doen je hersenen? Die willen weer beloond worden, dus passen zich aan. De activiteit in je hersenen wordt dus beïnvloed door wat jij ziet of hoort. Je kan het als een cirkeltje zien. Jouw hersenen zijn actief, hierdoor worden de hersengolven gemeten en vertaald naar een beeld of geluid. Vervolgens gaan je hersenen weer aan de slag met de binnengekomen signalen. Je weet nu wat ongeveer wordt verstaan onder operante conditionering. Daarnaast heb je een beeld gekregen van neurofeedback.

#

Comments are closed