Wil je een afspraak maken? Dat kan op deze pagina! je kan direct in onze agenda zien wanneer we tijd hebben. Als je vragen hebt over een behandeling kan je ook altijd contact opnemen

T arieven


  Bekken Fysio Limburg

Tarieven, vergoedingen, voorwaarden

Met de meeste zorgverzekeraars is door ons een contract afgesloten en daarmee kunnen we de behandelkosten van fysiotherapie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis door te lezen of hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hebt u geen zogeheten aanvullende verzekering dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Komt u echter met een verwijzing van uw arts waarop staat dat u urine verlies hebt, dan worden de behandelingen vanuit de hoofd(basis) verzekering vergoed (9x). Hiervoor hebt u dus geen aanvullende verzekering nodig.

Een behandeling (zitting) bekkenfysiotherapie € 50,00Telefonische zitting € 9,00Screening € 13,00Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00Verstrekte hulpmiddelen: kostprijsNiet nagekomen afspraken € 35,00


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.Controle afspraken vastgesteld via e-mail kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.Betalingen voor de fysiotherapeutische diensten dienen binnen 30 dagen na de factuur datum te geschieden.Na het verstrijken van deze termijn is sprake van verzuim en staat het onze praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen dan ook de gemaakte incasso-kosten en wettelijke rente ten laste van de patiënt / cliënt worden gevorderd.